school and education

เบอร์โทร

076 377 564

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1083400002

                                   รหัส Smis 8 หลัก :

  83010004

รหัส Obec 6 หลัก :

  400002

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  บ้านสะปำ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  Bansapam Mongkolwittaya

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   1   บ้าน-

ตำบล :

  เกาะแก้ว

อำเภอ :

  เมืองภูเก็ต

จังหวัด :

  ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ :

  83000

โทรศัพท์ :

  076-377564

โทรสาร :

  076-212482

ระดับที่เปิดสอน :

  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

 16 เมษายน 2498

อีเมล์ :

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :

  http://www.bansapam.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

  รัษฎา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  เกาะแก้ว

  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.ภูเก็ต :   

  5 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   

  5 กม.

 

โรงเรียนบ้านสะปำ “ มงคลวิทยา” ตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือกันระหว่างทางอำเภอ กับ ท่านขุนเลิศโภคารักษ์ คหบดีชาวภูเก็ต และนายประสาน จิตต์เกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว ในขณะนั้น โดยท่านขุนเลิศ โภคารักษ์ ได้เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน จึงนับว่าท่านขุนเลิศ โภคารักษ์ เป็นผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” เป็นอย่างสูง และโรงเรียนได้เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2498 โดยเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนในปีแรก จำนวน 30 คน จำนวนครู 3 คน

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

       ลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมดจำนวน  40  ไร่ พื้นที่เป็นที่ทำเหมืองแร่เก่า มีสภาพพื้นดินเป็นดินปนทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศใต้ของโรงเรียน ได้ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และที่ทำการตำรวจตำรวจชุมชน ด้านหลังของโรงเรียนมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เรียกว่า “ขุมเหมือง”  ใช้เป็นที่ทำการประปาของหมู่บ้าน ด้านหน้าของโรงเรียนติดกับถนนเทพกระษัตรี   มีสะพานลอยคนเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสะปำธรรมาราม และมีชุมชนใกล้โรงเรียนได้แก่ ชุมชนบ้านป่ามะพร้าว   ซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล มีการทำประมง ทำบ่อกุ้งและฟาร์มหอยแครงตามชายฝั่ง ชุมชนบ้านสะปำซึ่งอยู่ติดกับถนน ก็จะเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านเรือน ที่พักอาศัย หอพัก ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป ร้ายขายของฝาก และมีศาลเจ้าที่ ชาวชุมชนให้ความเคารพนับถือ ชื่อว่า “ศาลเจ้าเต้กุน” ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ประกอบพิธีถือศีลกินผักเป็นประเพณีทุกปี

       สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนเขตบริการทางการศึกษาของ โรงเรียน  โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   และศาสนาอิสลามในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70:30 แต่ละหมู่บ้านมีอาชีพและสภาพสังคมที่แตกต่างดังนี้

       หมู่ที่ 1, 2, 4  บ้านสะปำ บ้านบางคู และบ้านเกาะแก้ว ประชาชนมีอาชีพค้าขายตามแนวถนนเทพกระษัตรีทั้งสองฟาก และทำการประมงของประชาชนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลแถบบริเวณอ่าว   สะปำ

       หมู่ที่ 3, 6  บ้านบางเหนียว และบ้านป่ามะพร้าว ประชาชนส่วนหนึ่งอาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลประชาชนจะมีอาชีพรับจ้างทำบ่อกุ้ง ฟาร์มหอย และทำการประมง และนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่เป็นชาวไทยใหม่อาศัยปลูกที่พักอยู่ติดชายทะเล

       หมู่ที่ 7, 5  บ้านแหลมหิน  และบ้านหัวควน  ประชาชนมีอาชีพทำการประมง ทำสวนยางพาราสวนผลไม้ เช่น สวนทุเรียน มังคุด สะตอ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือประมง  และเรืออื่นๆ ที่จะเดินทางไปยังเกาะมะพร้าว  เกาะรังน้อย   เกาะรังใหญ่ และเกาะยาวข้อมูลนักเรียน

Our mission

จำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ปีการศึกษาปัจจุบัน

Read more

ข้อมูลครู/บุคลากร

Our mission

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ปีการศึกษาปัจจุบัน

Read more

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

Our vision

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ปีการศึกษาปัจจุบัน

Read more

Sign up for our school monthly magazine edition

โทรศัพท์

076-377564