0
จำนวนครูและบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน
0
ปฐมวัย
0
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

นับถอยหลังวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1 เมษายน 2566)

Bansapam Update Around News

กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ปีการศึกษา 2564

บริการด้านเอกสาร

ทีมบริหาร

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

BANSAPAM NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฝ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

20 มีนาคม 2566 : นำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาภูเก็ตโมเดล

17 มีนาคม 2566 : งานเปิดบ้านวิชาการ The year of success BSP Open house 2023