ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

Contact

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

1 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Social