โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่นี่

วิธีการ

1.นักเรียนกรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง ลงในช่องด้านบน

2.นักเรียนกดปุ่ม ค้นหา

3.ระบบจะนำทางไปยังใบ ปพ.6 ของนักเรียน