รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"