Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

       gtk media forward ltrประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562 New animated
        gtk media forward ltrประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 62 New animated
            gtk media forward ltrประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 62 New animated
        gtk media forward ltrประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 62 New animated
        gtk media forward ltrประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <spa

ผลงานทางวิชาการ

      แบบฝึกทักษะการอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Telling the time New animated 
pdf-icon Download 

      การดำเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดภูเก็ต 
pdf-icon Download บทคัดย่อ
     ผู้เผยแพร่ - 
นายชัยยศ  พรหมมาศ [10 ส.ค. 2558]
      การศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  จังหวัดภูเก็ต 

pdf-icon Download บทคัดย่อ
     ผู้เผยแพร่ - 
นายชัยยศ  พรหมมาศ [11 มิ.ย. 2558]

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

พิธีเปิด–ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ 14 พ.ย. 2557
วันกตัญญูท่าขุนเลิศโภคารักษ์
วันครู 16 ม.ค. 58
วันวิสาขบูชา 28 พ.ค. 58
วันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 58
วันกตัญญูท่าขุนเลิศโภคารักษ์
คุณอยู่ที่: Home