รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"